Quality sterling silver kabbalah jewelry
from israel by waiman haim,kabbalah healing and protection jewelry made in israel, miniature pendants,miniature jewelry,kabbalah miniature jewelry ,at miniature price, 

 

 

line decor

 

 

 

     ::  תליוני קבלה משולבים אמאיל   ::  תליוני קבלה  עם אבני חן  ::  תליוני וטבעות 5 המתכות  ::  תליוני מגן דוד  :: טבעות טיטניום  ::   תליוני שמות  ::  טבעות קבלה  

 :: ; דף הבית ::  תליונים עם פסוקים מהתנך  ::

 

 

 

line decor

 

 

 

 


 

 וימן חיים- עיצוב תכשיטים לבר בת מצוה,תכשיטים מיניאטורים לבת בר מצוה,תליונים מיניאטורים,תכשיטי קבלה מיניאטורים,במחירים מיניאטורים,צמידי קבלה מיניאטורים,טבעות קבלה לבת מצוה,תכשיטים לבת בר מצוה עם פסוקים מהתנ"ך מכסף וזהב,תליוני קבלה דו צדדים מיניאטורים,

http://http://www.waiman.co.il

מס פריט

 

תאור הפריט

מחיר

מס הפריטים

 

 

mi1a

תכשיטי קבלה

תליון מיניאטורי ע"ב שמות,סגולות האותיות בצרוף האותיות, ס.א.ל. לשפע ופרנסה,בשלוב הפסוק "ונח מצא חן בעיני ה"(בראשית ו 8)קוטר התליון 17 ממ,התליון מיוצר מזהב 9 קרט, 

 

 

1000 שקלים

 

 במלאי פריט 1

 

 

mi2a

תכשיטי קבלה

תליון מיניאטורי ע"ב שמות,סגולות האותיות בצרוף האותיות, א.ל.ד. להגנה מעין רע,בשלוב הפסוק " בן פורת יוסף עלי עין "(בראשית מט 22)קוטר התליון 17 ממ,התליון מיוצר מזהב 9 קרט, 

 

1000שקלים

 

במלאי פריט 1

 

 

mi3a

תכשיטי קבלה

 תליון מיניאטורי ע"ב שמות,סגולות האותיות בצרוף האותיות, מ.ה.ש. לבריאות ורפואה,בשלוב הפסוק "אל נא רפא נא לה"(במדבר יב 23  )קוטר התליון 17 ממ,התליון מיוצר מזהב 9 קרט, 

 

1000 שקלים

 

 במלאי פריט 1

 

 

mi4a

תכשיטי קבלה

תליון מיניאטורי ע"ב שמות,סגולות האותיות בצרוף האותיות, ה.ה.ע. לאהבה ללא תנאי,בשלוב הפסוק "אשירה לה כי גאה גאה (שמות טו 1 )קוטר התליון 17 ממ,התליון מיוצר מזהב 9 קרט, 

 

1000 שקלים

 

 במלאי פריט 1

 

 

mi5a

תכשיטי קבלה

 תליון מיניאטורי ע"ב שמות,סגולות האותיות בצרוף האותיות, ש.א.ה. לזווג וזוגיות,בשלוב הפסוק "ביקשתי את שאהבה נפשי(שיר השירים ג 1) קוטר התליון 17 ממ,התליון מיוצר מזהב 9 קרט, 

 

1000 שקלים

 

 במלאי פריט 1

 

 

mi6a

 

 תכשיטי קבלה

תליון מיניאטורי ע"ב שמות,סגולות האותיות בצרוף האותיות, כ.ה.ת. נגד אנרגיות שליליות ופוריות,בשלוב הפסוק "אל הבער הזה התפללתי "(שמואל א א 27) קוטר התליון 17 ממ,התליון מיוצר מזהב 9 קרט, 

 

 

1000 שקלים

 

 במלאי פריט 1

 

 

mi7a

 

 תכשיטי קבלה,תליון קמע הקבלה ס.א.ל. מיניאטורי לפרנסה ושפע מתוך צרופי ע"ב שמות(72) שמות הבורא.בתוספת הפסוק "ונח מצא חן בעיני ה"(בראשית ו,8 )קוטר התליון 17 ממ, בתוספת אבן הסיטרין המוכרת כאבן השפע,
אבן שמושכת כסף ומסיעת מאוד להצלחה בעסקים,התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל.

 

 

250 שקלים

 

 במלאי פריט 10

 

 

mi8a

 

 

תכשיטי קבלה,תליון קמע הקבלה מיניאטורי א.ל.ד. להגנה מעין רע מתוך צרופי ע"ב (72) שמות הבורא,בתוספת הפסוק מהתנ"ך "בן פורת יוסף עלי עין" (בראשית מט, 22 ) קוטר התליון 17 ממ,בתוספת אבן הטורקיז, אבן הגנה חזקה במיוחד מביאה שפע,רגיעה שלווה והקלה,טובה לטפול בבעיות גרון,ריאות,דרכי הנשימה ונגד דלקת פרקים,התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל,

250 שקלים

 

 במלאי פריט 10

 

 

mi9a

 

 

תכשיטי קבלה,תליון קמע הקבלה מיניאטורי מ.ה.ש לבריאות ורפואה,מתוך צרופי ע"ב (72) שמות הבורא,בתוספת הפסוק מהתנ"ך "אל נא רפא נא לה" (במדבר יב,13 )קוטר התליון 17 ממ,
בתוספת אבן האמטיסט הידועה כמסיעת לרפוי ואיזון הגוף ומסיעת לנטרל כאבי ראש,עיפות יתר ותשישות,האמטיסט היא אחת משתיים עשרה אבני החושן של הכהן הגדול,וידועה כמלכת האבנים,התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל,
 

 

 

 

250 שקלים

 

 במלאי פריט 10

 

 

mi10a

 

 תכשיטי קבלה

תליון מיניאטורי ע"ב שמות,סגולות האותיות בצרוף האותיות, ה.ה.ע. לאהבה ללא תנאי,בשלוב הפסוק "אשירה לה כי גאה גאה (שמות טו 1 )קוטר התליון 17 ממ,התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925, 

 

200שקלים

 

 במלאי פריט 10

 

 

mi11a

 

תכשיטי קבלה,תליון קמע הקבלה מיניאטורי ש.א.ה. לזיווג וזוגיות,מתוך צרופי ע"ב (72) שמות הבורא,בתוספת הפסוק"ביקשתי את שאהבה נפשי(שיר השירים ג 1) מהתנ"ך "קוטר התליון 17 ממ ,בתוספת אבן הגרנט המוכרת כאבן ההתחייבויות,מחזקת בטחון עצמי,מטהרת ומעניקה אנרגיה מחודשת,אבן הגרנט הינה אחת משתים עשרה אבני החושן,התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל
 

 

250 שקלים

 

 במלאי פריט 10

 

 

mi12a

 תכשיטי קבלה

 

 תכשיטי קבלה,תליון קמע הקבלה מיניאטורי כ.ה.ת. לפריון,מתוך צרופי ע"ב (72) שמות הבורא.בתוספת הפסוק מהתנך "אל הנער הזה התפללתי (שמואל א,א, 27)קוטר התליון 17 ממ
בתוספת אבן הרובי,המוכר כמלך האבנים ואבן הפריון,הרובי הוא אחד מאבני החושן ונחשב לאבן מגינה ביותר נגד מחלות ואנרגיות שליליות.התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל
 

280 שקלים

 

 במלאי פריט 2

 

 

mi13a

 

 תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי א.ל.ד  -להגנה מעין רע ש.א.ה - לזיווג וזוגיות, קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

200 שקלים

 

 במלאי פריט 3

 

 

mi14a

 

  תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי א.ל.ד  -להגנה מעין רע מ.ה.ש. - לבריאות ורפואה, קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

 

200 שקלים

 

 במלאי פריט 3

 

 

mi15a

 

  תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי א.ל.ד  -להגנה מעין רע ס.א.ל. -  לשפע ופרנסה, קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

 

200 שקלים

 

 במלאי פריט 3

 

 

mi16a

 

  תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי א.ל.ד  -להגנה מעין רע כ.ה.ת. - לפוריות והגנה מאנרגיות שליליות, קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

 

200 שקלים

 

 במלאי פריט 3

 

 

mi17a

 

  תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי מ.ה.ש. -לרפואה ובריאות כ.ה.ת. -לפוריות והגנה מאנרגיות שליליות   , קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

200 שקלים

 

 במלאי פריט 3

 

 

mi18a

 

תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי מ.ה.ש.  -לרפואה  ובריאות ס.א.ל. לשפע ופרנסה. קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

 

 

 

200 שקלים

 

במלאי פריט 3

 

 

mi19a

 

 תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי ה.ה.ע.  - לאהבה ללא תנאי ש.א.ה. לזווג וזוגיות. קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

 

200 שקלים

 

 במלאי פריט 3

 

 

mi20a

 

 תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי מ.ה.ש. - לרפואה ובריאות,  ש.א.ה. לזווג וזוגיות. קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

 

200 שקלים

 

במלאי פריט 3

 

 

mi21a

 

תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי ס.א.ל. -  לשפע ופרנסה,  ש.א.ה. לזווג וזוגיות. קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

 

200 שקלים

 

 במלאי פריט 3

 

 

mi22a

תכשיטי קבלה-תליון קבלה מיניאטורי דו צדדי "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה", "שמע ישראל ה אלוקינו ה אחד" קוטר התליון 17 ממ, התליון מיוצר מכסף סטרלינג 925 בישראל

 

200 שקלים

 

 במלאי פריט 10

 

 

mi23a

תליון קופסא בית קמע ע"ב שמות מיניאטורי,בתוספת שילובי האותיות מ ע"ב שמות,מהש לרפואה ובריאות,סאל -לשפע,שאה-לזוגיות,אלד-נוגדת עין רע,ניתן להכניס בתוך בית הקמע קלף או אבן מזל,הקמע מיוצר מכסף סטרלינג 925,לא ניתן להשיג בחנויות,

 

450 שקלים

 

 במלאי פריט 10

 

 

mi24a

תכשיטי קבלה-צמיד קבלה מיניאטורי דו צדדי משולב כסף ועור, מ.ה.ש. לרפואה ובריאות ש.א.ה. לזוגיות וזווג. קוטר החשוק 17 ממ,

350 שקלים

 

 במלאי פריט 1

 

 

mi25a

תכשיטי קבלה-צמיד קבלה מיניאטורי דו צדדי משולב כסף ועור, א.ל.ד.  להגנה מעין רע  ס.א.ל.  לשפע והצלחה, קוטר החשוק 17 ממ,

350 שקלים

 

 במלאי פריט 1

 

 

סרט פרסומת לתליון בית קמע מיניאטורי ע"ב שמות,אפשר להכניס קלף או אבן מזל,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2008 waiman kabbalah jewelry. All Rights Reserved