תכשיטי קבלה,תליוני וטבעות 5 המתכות,חריטת תכשיטים

The kabbalah five metals Necklace & ring

The good fortune kabbalah five metals necklace & ring has the power to bring good fortune and provide

strength and optimism ,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and to protect against evel eye and black magic..

"The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go"

(The health and life book)

The necklace or the ring is made on the night following the Sabbath of the Rosh Hodesh ,the beginning of the jewish month,at the time jupiter projects its energy onto the moon,

The unity of the two cycles,the fundamental and the heavenly,gives the necklace or the ring its extra energetic power,

The five metals used in the necklase or the ring are gold,silver.lead and copper

טבעת ותליון 5 המתכות – סגולה למזל ולהצלחה

"שים עליך ותראה פלאות" המקור ספרי הקבלה

היסטוריה- לאחר 702 שנה נמצאה הנוסחה לחידוש הטבעת הקבלית.

בטבעת זו נטבע כח סגולי מעם הבורא יתברך שמו לעד לברכה והצלחה, לחן ולחסד, ולהיות מרוצה ומקובל לכל.

"טבעת 5 המתכות" ידועות כמצילות מכל רע זה למעלה מ 700 שנה בספרי הקבלה היהודית, ככתוב: "עשה לך טבעת מ 5 מתכות כסף, זהב, בדיל, נחושת,ועופרת, בליל מוצאי שבת בתוספת הלבנה ויהי בשלוט צדק ועד קריאת התרנגול, "שים עליך ותראה פלאות" (ספרים: ימלט-נפשו, סגולות ישראל, רפואה וחיים, מכלול הסגולות והרפואות ועוד…). טבעת הסגולה להצלחה ידועה בסגולותיה לקידום, חיזוק, פרנסה טובה, פריון, זוגיות, נוגדת עין הרע וכישוף, רפואה וחיים וסגולה להינצל מכל צרה.

על פיהם עיצבתי את "טבעות 5 המתכות ותליוני 5 המתכות" - טבעת המזל וההצלחה.

 העשייה שנעשתה ככתוב בספרים הקדושים וברכה מצורפת לכל טבעת בברכת רפואה והצלחה.

לאחר עיצוב "טבעת 5 המתכות" על פי הקבלה, פניתי לאסטרולוגים ומיסטיקנים במטרה למצוא את ההקבלה המיסטית והאסטרולוגית לפרוש הדתי בעזרתם הגעתי להבנת מבנה זרימת האנרגיות ב- "טבעת 5 המתכות" ולהבנת ההקבלה בין הקבלה היהודית, לבין המיסטיקה והאסטרולוגיה בפרוש מעגלי האנרגיות המרכיבים את "טבעת 5 המתכות" .

אנרגיות

מעגל האנרגיה הראשון: חבור 5 המתכות" כסף, זהב, בדיל, נחושת, ועופרת, מתכות שנחצבו מהאדמה והחיבור ביניהן יוצר אנרגיה ארצית (שורשית).

מעגל האנרגיה השני: מצב הכוכבים בשמיים בעת ייצור "טבעת 5 המתכות" במוצאי שבת שלאחר מולד הירח (כשהירח במיעוט) קיים מצב שליטה של כוכב צדק (יופיטר) שמקרין אל הירח משך כ 5 שעות, אנרגיה שמימית שפירושה "שפע".

חיבור שני מעגלי אנרגיה אלו, האחד ארצי והשני שמימי ב"טבעת 5 המתכות" יוצר מעגל אנרגטי רחב וחיובי במיוחד וחיבור אנרגיות אלו ב "טבעת 5 המתכות" לגוף, מקרין ומשפיע שפע רב.

סגולות הטבעת

סגולה להצלחה, הצלה, קידום, פרנסה טובה, זוגיות ופריון, סגולה כנגד עין הרע וכישוף, רפואה וחיים וסגולה להינצל מכל צרה.

מלאכת עשיית "טבעת 5 המתכות" נעשית ככתוב בספרים .

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

מספר קטלוגי: 65

 

מספר קטלוגי: 64

 

מספר קטלוגי: 63

 

מספר קטלוגי: 62

 


מחיר: 330ש"ח
price :
86$

 


מחיר: 330 ש"ח
price: 
86$

 


מחיר330 ש"ח
price :86$

 


מחיר:330ש"ח
price: 86$

 

טבעת הקבלית  5 המתכות א.ל.ד.   בתוספת הפסוק "בן פורת יוסף עלי עין" (בראשית מט.22) הטבעת ידועה בסגולותיה לבריאות פרנסה ושפע נוגדת עין רע ומעניקה הגנה מקסימלית למחזיק בה


The kabbalah talisman five metal ring ,    the ring have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye, "The wearer of this ring  will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book)
with the hebrew letter aleph,lamed, dalet with bibel verses (josefh is a fruitful bough) genesis 49:22
 
(

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

טבעת הקבלה 5 המתכות "שמע ישראל" הטבעת ידועה בסגולותיה לבריאות פרנסה ושפע,פריון נוגדת עין רע,ומעניקה הגנה מקסימלית למחזיק בה,
The kabbalah talisman five metal ring , hear o israel   the ring have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye, "The wearer of this ring  will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book)

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

טבעת 5 המתכות "חותם שלמה" (מגן דוד) הטבעת ידועה בסגולותיה לבריאות פרנסה ושפע,פריון נוגדת עין רע,ומעניקה הגנה מקסימלית למחזיק בה,The kabbalah talisman five metal ring  star of david king salomon    the ring have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye, "The wearer of this ring  will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book)

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

טבעת הקבלה 5 המתכות המקורית הקלאסית,הטבעת ידועה בסגולותיה לבריאות,פרנסה ושפע,פריון נוגדת עין רע,ומעניקה הגנה מקסימלית למחזיק בה,
The kabbalah talisman five metal ring clasic     the ring have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring  will have miraculous success wherever he or she may go, (The health and life book)

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

מספר קטלוגי: 69

 

מספר קטלוגי: 68

 

מספר קטלוגי: 67

 

מספר קטלוגי: 66

 


מחיר:280 ש"ח
price:
73$

 


מחיר: 280 ש"ח
price: 
73$

 


מחיר: 280 ש"ח
price:
73$

 


מחיר: 280 ש"ח
price: 
73$

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות, בתוספת הפסוק " אשת חיל מי ימצא " (ספר משלי לא פסוק י) התליון משובץ במגן דוד 5 המתכות ,התליון ידוע בסגולותיו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו קוטר התליון 22 ממ


The kabbalah talisman five metal ring pendant star of david  with bible verses (A woman of valour who can find) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go, diameter 22 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות, בתוספת הפסוק    "מצאתי את שאהבה נפשי "(שיר השירים ג פסוק ד) התליון משובץ במגן דוד 5 המתכות ,התליון ידוע בסגולותיו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו קוטר התליון 23  ממ


The kabbalah talisman five metal ring pendant star of david  with bible verses (i found him,whom my soul loves) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go, diameter 23 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות, בתוספת הפסוק    "מצאתי את שאהבה נפשי "(שיר השירים ג פסוק ד)   ,התליון ידוע בסגולותיו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו קוטר התליון 23   ממ
The kabbalah talisman five metal ring pendant with bible verses (   i found him,whom my soul loves) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book) diameter 23 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות, בתוספת הפסוק " אשת חיל מי ימצא "(ספר משלי לא פסוק י) התליון ידוע בסגולותיו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו קוטר התליון 22 ממ  
 The kabbalah talisman five metal ring pendant with bible verses (A woman of valour who can find) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book) diameter 22 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה


 
 


  

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

מספר קטלוגי : 73

 

מספר קטלוגי: 72

 

מספר קטלוגי: 71

 

מספר קטלוגי: 70

 


מחיר: 450 ש"ח
price: 
117$

 


מחיר:450 ש"ח
price:
117$

 


מחיר: 280 ש"ח
price:
73$

 


מחיר: 240 ש"ח
price:
63$

 

תליון קמע הקבלה "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה"בשלוב מגן דוד משולב בחמשת המתכות.התליון ידוע בסגולותו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו קוטר התליון 30 ממThe kabbalah talisman five metal ring pendant star of david  with bible verses ,the first line of ana bekoach prayer,the ana bekoach prayer can be found in shahrit prayers,and in shabbat prayer before lecha dodi, the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go, diameter 30 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה" בשלוב מגן דוד משולב בחמשת המתכות ועליו מוטבעות  האותיות א.ל.דמ.ה.שס.א.ל. מתוך ע"ב שמות(72) א.ל.ד. להגנה מעין רע  מ.ה.ש. לבריאות ס.א.ל. לשפע  קוטר התליון 30 ממ
The kabbalah talisman five metal ring pendant star of david  with bible verses ,the first line of ana bekoach prayer,the ana bekoach prayer can be found in shahrit prayers,and in shabbat prayer before lecha dodi, with hebrew letters alef lamed daled -protection against the evel eye, shmach alef lamed-for wealth and provision and mem hay shin for heaaaalth ,from 72 names of god the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go, diameter 30 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות, א.ל.ד. -להגנה מעין רע לפי ע"ב שמות(72) שמות הבורא בתוספת הפסוק "בן פורת יוסף עלי עין"(בראשית מט.22) התליון ידוע בסגולותו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו
קוטר התלין 25 ממ

The kabbalah talisman five metal
ring pendant with bible verses (   joseph is a fruitful bough ) with hebrew letters alef lamed daled -protection against the evel eye,the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book) diameter 25 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות, בתוספת הפסוק "שמע ישראל ה אלוהינו ה אחד" התליון ידוע בסגולותיו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו קוטר התליון 21 ממ

The kabbalah talisman five metal
ring pendant with bible verses (Hear o israel: the lord our god ,the lord is one ) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book) diameter 21 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

מספר קטלוגי: 77

 

מספר קטלוגי: 76

 

מספר קטלוגי: 75

 

מספר קטלוגי: 74

 


מחיר: 280ש"ח
price :
73$

 


מחיר:240 ש"ח
price:
63$

 


מחיר: 240 ש"ח
price: 
63$

 


מחיר: 200 ש"ח
price: 
52$

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות. א.ל.ד. להגנה מעין רע בתוספת הפסוק "בן פורת יוסף עלי עין" (בראשית מט,22) התליון משובץ במגן דוד 5 המתכות,התליון ידוע בסגולותו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו,קוטר התליון 25 ממ,


The kabbalah talisman five metal
ring pendant star of david with bible verses (   joseph is a fruitful bough ) with hebrew letters alef lamed daled -protection against the evel eye,the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book) diameter 25 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות בתוספת הפסוק "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" (ספר תהילים קלז פסוק ההתליון ידוע בסגולותו לבריאות פרנסה שפע פריון  נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו, קוטר התליון 21  
The kabbalah talisman five metal
ring pendant with bible verses (   if i forget thee o jerusalem let my right hand forget her cunning ) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book) diameter 21 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע טבעת 5 המתכות בתוספת הפסוק "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורההתליון ידוע בסגולותו לבריאות פרנסה שפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו. קוטר התליון 20 ממ


The kabbalah talisman five metal ring pendant   with bible verses ,the first line of ana bekoach prayer,the ana bekoach prayer can be found in shahrit prayers,and in shabbat prayer before lecha dodi, the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go, diameter 20 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע מגן דוד 5 המתכות עליו מוטבעות האותיות א.ל.ד. מ.ה.ש. ס.א.ל. אלד -להגנה מעין רע,   מהש-לבריאות   סאל-לשפע התליון ידוע בסגולות לבריאות פרנסה שפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו,The kabbalah talisman five metal
ring pendant david star   with hebrew letters alef lamed daled -protection against the evel eye, shmach alef lamed-for wealth and provision and mem hay shin for heaaaalth ,from 72 names of god the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book)

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה
 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

מספר קטלוגי: 81

 

מספר קטלוגי: 80

 

מספר קטלוגי: 79

 

מספר קטלוגי: 78

 


מחיר: 240 ש"ח
price:
63$

 


מחיר: 240 ש"ח
price:
63$

 


מחיר: 280 ש"ח
price: 
73$

 


מחיר: 240 ש"ח
price: 
63$

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות, בתוספת הפסוק "שמע ישראל ה אלוהינו ה אחד"משולב מגן דוד, התליון ידוע בסגולותיו לבריאות פרנסה ושפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו קוטר התליון 21 ממ

The kabbalah talisman five metal
ring pendant star of david with bible verses (Hear o israel: the lord our god ,the lord is one ) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book) diameter 21 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות בתוספת הפסוק "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" (ספר תהילים קלז פסוק ה),משולב מגן דוד  התליון ידוע בסגולותו לבריאות פרנסה שפע פריון  נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו, קוטר התליון 21 ממ  


The kabbalah talisman five metal
ring pendant star of david with bible verses (   if i forget thee o jerusalem let my right hand forget her cunning ) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go (The health and life book) diameter 21 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע הקבלה טבעת 5 המתכות בתוספת הפסוק " הרי את מקודשת לי " משולב מגן      דוד  התליון ידוע בסגולותו לבריאות פרנסה שפע פריון  נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו, קוטר התליון 22   ממ
 The kabbalah talisman five metal ring pendant star of david  with bible verses ( you are consecrated unto me) the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go, diameter 23 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 

תליון קמע  טבעת 5 המתכות בתוספת הפסוק "אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורהתפילת אנא בכח נמצאת בסידור בתפילת שחרית ובתפילת שבת לפני לכה דודי,משולב מגן דוד  התליון ידוע בסגולותו לבריאות פרנסה שפע פריון נוגד עין רע ומעניק הגנה מקסימלית למחזיק בו. קוטר התליון 20 ממ
 


The kabbalah talisman five metal ring pendant star of david  with bible verses ,the first line of ana bekoach prayer,the ana bekoach prayer can be found in shahrit prayers,and in shabbat prayer before lecha dodi, the pendant have the power to bring good fortune and provide strength and optimism,prosperity,fertility,merital bliss,good luck,and protect against evel eye,) "The wearer of this ring or necklace will have miraculous success wherever he or she may go, diameter 20 mm

קטגוריה:תכשיטי קבלה,תליוני קבלה,טבעות קבלה

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

טבעות  קבלה טבעות תליונים וצמידים לפי הקבלה תליוני אנא בכח ותליוני סגולות האותיות תליוני האהבה,תליוני שיר השירים ,תכשיט עם פסוק

waiman haim vacuum casting kabbalah jewelry movie קישור לסרט יציקת וואקום עי וימן חיים   

Home page

כל הזכויות שמורות ל- " תכשיטי וימן " 2016 - Copyright © 2004 waiman  jewelry